Hoppa till innehåll

Arbetsförsäkring – Försäkring på jobbet

Det finns olika typer av försäkringar som du kan ha när du arbetar i Sverige. Den vanligaste typen av försäkring på jobbet är skadeförsäkringen. Denna försäkring betalar ut en viss summa pengar till dig om du skadar dig under arbetet. Jämför olika försäkringar hos Försäkringsguiden.

Vad har man för försäkring genom jobbet?

I Sverige har de anställda vanligtvis en försäkring via sitt arbete. Detta omfattar sjuk- och föräldrapenning samt arbetslöshetsförsäkring.

De viktigaste typerna av försäkringar på jobbet i Sverige är:

  • Sjukförsäkring: Om du blir sjuk kan du vanligtvis få en procentandel av din lön från staten. Hur mycket du får beror på hur länge du har arbetat för din nuvarande arbetsgivare.
  • Föräldraförmåner: Om du får ett barn kan du få en procentandel av din lön från staten i upp till 18 månader. Detta betalas ut oavsett om du är mor eller far.
  • Arbetslöshetsförsäkring: Om du förlorar ditt arbete kan du få en procentuell andel av din lön från i upp till två år.

För att vara berättigad till dessa förmåner måste du ha arbetat i Sverige i minst ett år. Du måste också ha betalat in till det svenska socialförsäkringssystemet

Det finns också andra typer av försäkringar på arbetsplatsen, t.ex. livförsäkringar. Denna typ av försäkring betalar ut en viss summa pengar till din familj om du avlider under ditt arbete. I de flesta fall behöver du inte betala för någon av dessa typer av försäkringar. Din arbetsgivare betalar vanligtvis för dem. I vissa fall kan du dock behöva betala en del av kostnaden för din livförsäkring. Detta är vanligtvis fallet om du arbetar för ett litet företag eller om du är egenföretagare.

Det finns också andra typer av försäkringar som kan gälla på jobbet, till exempel ansvarsförsäkringar. Denna typ av försäkring skyddar dig från att behöva betala skadestånd om du skadar någon annan i arbetet.

Fackförbund

I allmänhet måste du vara medlem i ett fackförbund för att få en olycksfallsförsäkring. Det finns dock vissa undantag. Om du till exempel arbetar för staten eller för ett företag med färre än fem anställda behöver du inte vara medlem i en fackförening att ha en olycksfallsförsäkring.

När gäller försäkring på jobbet?

För att vara berättigad till en skadeförsäkring måste du vanligtvis utföra dina arbetsuppgifter som vanligt. Det finns dock vissa undantag. Om du till exempel skadar dig när du reser i arbetet eller om du har arbetsuppehåll och skadar dig kan du fortfarande få ersättning från din skadeförsäkring.

Hur mycket pengar du kan få om du skada på jobbet?

Hur mycket pengar du kan få om du skadas på jobbet varierar beroende på din situation. De flesta arbetstagare i Sverige får dock mellan 70 och 80 procent av lönen som betalas ut om de skadas.